ყველა გეგმარება House on Lortkipanidze 1a-ში

ბინა-სტუდიო

House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 36.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.3 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 36.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.4 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 36.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.5 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 36.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.9 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 37 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 37.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.8 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 38.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.2 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 38.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.3 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 40.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.5 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 40.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.6 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 40.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.9 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 44.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44.9 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 45.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი45.8 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 46 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 49.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.8 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 49.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.8 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 50.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.6 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 50.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.8 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 51 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 51.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.9 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 52.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.5 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 53 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 55.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.2 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 55.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.4 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 55.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.9 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 56.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.3 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 56.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.4 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 56.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.6 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 56.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.9 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 58.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.4 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 59 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 59.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.5 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 62 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 63 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 63.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.8 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 68.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.6 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 79.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი79.8 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 128.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი128.8 2

1 ოთახიანი

House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 58.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.9 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 59.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.1 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 68.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.1 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 69.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი69.1 2

2 ოთახიანი

House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 60 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 63.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.2 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 64.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.2 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 68.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.4 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 71.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი71.7 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 74.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი74.3 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 74.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი74.5 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 79.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი79.9 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 89.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.3 2

3 ოთახიანი

House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 71.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი71.8 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 72 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 77 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 77.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77.7 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 78.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.3 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 80 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 80.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.1 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 83.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი83.6 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 84.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი84.3 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 84.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი84.9 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 88.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.5 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 88.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.7 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 89.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.1 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 89.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.8 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 90.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი90.2 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 90.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი90.5 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 91 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი91 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 91.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი91.4 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 96.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი96.4 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 96.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი96.6 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 106 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი106 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 106 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი106 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 108.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი108.6 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 108.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი108.9 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 109.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი109.7 2

4 ოთახიანი

House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 104.7 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი104.7 2
House on Lortkipanidze 1a, თბილისი-ში 146.9 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი146.9 2