ჯითი ინვესტი

ჯითი ინვესტი

1 პროექტი
შენდება
2 პროექტი
რეალიზებულია

მიმდინარე პროექტები

1 პროექტი

დასრულებული პროექტები

2 პროექტი
ამშენებელს ასევე ჰქვია GT Invest

მეტი დეველოპერი საქართველოში

ჯითი ინვესტი შენდება