ყველა გეგმარება ჰაუსარტ პლაზა-ში

29 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 63.74 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
312 599 GEL
( $ 101 984)
ფართობი63.74 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 73.98 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
362 819 GEL
( $ 118 368)
ფართობი73.98 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 73.98 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.98 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 75.65 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
371 012 GEL
( $ 121 041)
ფართობი75.65 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 76.49 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
375 128 GEL
( $ 122 384)
ფართობი76.49 2

2 ოთახიანი

ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 68.93 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.93 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 69.24 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
339 572 GEL
( $ 110 784)
ფართობი69.24 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 85.42 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი85.42 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 85.67 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
420 150 GEL
( $ 137 072)
ფართობი85.67 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 86.52 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
424 318 GEL
( $ 138 432)
ფართობი86.52 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 87.19 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი87.19 2

3 ოთახიანი

ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 129.74 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი129.74 2

4 ოთახიანი

ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 151.75 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი151.75 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 155.59 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი155.59 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 155.62 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი155.62 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 156.08 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი156.08 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 168.62 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
826 961 GEL
( $ 269 792)
ფართობი168.62 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 169.53 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
883 387 GEL
( $ 288 201)
ფართობი169.53 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 170.29 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი170.29 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 170.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
836 181 GEL
( $ 272 800)
ფართობი170.5 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 170.79 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი170.79 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 171.01 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი171.01 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 172.61 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
846 529 GEL
( $ 276 176)
ფართობი172.61 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 176.21 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი176.21 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 203.73 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
999 150 GEL
( $ 325 968)
ფართობი203.73 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 205.44 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი205.44 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 209.15 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 089 840 GEL
( $ 355 555)
ფართობი209.15 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 209.32 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი209.32 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 213.26 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 111 256 GEL
( $ 362 542)
ფართობი213.26 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 217.33 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 065 848 GEL
( $ 347 728)
ფართობი217.33 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 217.66 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი217.66 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 219.14 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 141 896 GEL
( $ 372 538)
ფართობი219.14 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 258.82 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 269 327 GEL
( $ 414 112)
ფართობი258.82 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 344.41 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 689 085 GEL
( $ 551 056)
ფართობი344.41 2

5 ოთახიანი

ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 199.65 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
979 141 GEL
( $ 319 440)
ფართობი199.65 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 203.77 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი203.77 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 213.32 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი213.32 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 218.31 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი218.31 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 241.02 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 182 031 GEL
( $ 385 632)
ფართობი241.02 2

6 ოთახიანი

ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 354.38 6 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 737 981 GEL
( $ 567 008)
ფართობი354.38 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 377.4 6 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 850 878 GEL
( $ 603 840)
ფართობი377.4 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 408.56 6 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
2 003 695 GEL
( $ 653 696)
ფართობი408.56 2