ყველა გეგმარება ჰაუსარტ პლაზა-ში

2 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 73.98 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
347 491 GEL
( $ 118 368)
ფართობი73.98 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 75.65 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
355 338 GEL
( $ 121 041)
ფართობი75.65 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 76.49 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
359 281 GEL
( $ 122 384)
ფართობი76.49 2

2 ოთახიანი

ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 69.24 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
325 227 GEL
( $ 110 784)
ფართობი69.24 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 85.67 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
402 400 GEL
( $ 137 072)
ფართობი85.67 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 86.52 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
406 393 GEL
( $ 138 432)
ფართობი86.52 2

4 ოთახიანი

ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 168.62 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
792 025 GEL
( $ 269 792)
ფართობი168.62 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 170.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
800 856 GEL
( $ 272 800)
ფართობი170.5 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 172.61 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
810 767 GEL
( $ 276 176)
ფართობი172.61 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 203.73 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
956 940 GEL
( $ 325 968)
ფართობი203.73 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 217.33 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 020 821 GEL
( $ 347 728)
ფართობი217.33 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 258.82 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 215 704 GEL
( $ 414 112)
ფართობი258.82 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 344.41 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 617 729 GEL
( $ 551 056)
ფართობი344.41 2

5 ოთახიანი

ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 199.65 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
937 776 GEL
( $ 319 440)
ფართობი199.65 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 241.02 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 132 096 GEL
( $ 385 632)
ფართობი241.02 2

6 ოთახიანი

ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 354.38 6 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 664 559 GEL
( $ 567 008)
ფართობი354.38 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 377.4 6 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 772 687 GEL
( $ 603 840)
ფართობი377.4 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 408.56 6 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 919 048 GEL
( $ 653 696)
ფართობი408.56 2