ყველა გეგმარება ჰაუსარტ პლაზა-ში

2 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 73.98 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
347 604 GEL
( $ 118 368)
ფართობი73.98 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 75.65 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
355 453 GEL
( $ 121 041)
ფართობი75.65 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 76.49 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
359 397 GEL
( $ 122 384)
ფართობი76.49 2

2 ოთახიანი

ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 85.67 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
402 531 GEL
( $ 137 072)
ფართობი85.67 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 69.24 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
325 332 GEL
( $ 110 784)
ფართობი69.24 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 86.52 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
406 524 GEL
( $ 138 432)
ფართობი86.52 2

3 ოთახიანი

ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 127.29 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
635 468 GEL
( $ 216 393)
ფართობი127.29 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 128.87 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
643 356 GEL
( $ 219 079)
ფართობი128.87 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 180.33 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
900 259 GEL
( $ 306 561)
ფართობი180.33 2

4 ოთახიანი

ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 170.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
801 115 GEL
( $ 272 800)
ფართობი170.5 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 168.62 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
792 281 GEL
( $ 269 792)
ფართობი168.62 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 258.82 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 216 097 GEL
( $ 414 112)
ფართობი258.82 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 344.41 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 618 253 GEL
( $ 551 056)
ფართობი344.41 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 169.53 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
846 342 GEL
( $ 288 201)
ფართობი169.53 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 172.61 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
811 029 GEL
( $ 276 176)
ფართობი172.61 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 189.8 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
947 536 GEL
( $ 322 660)
ფართობი189.8 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 203.73 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
957 250 GEL
( $ 325 968)
ფართობი203.73 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 209.15 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 044 137 GEL
( $ 355 555)
ფართობი209.15 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 213.26 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 064 655 GEL
( $ 362 542)
ფართობი213.26 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 217.33 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 021 151 GEL
( $ 347 728)
ფართობი217.33 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 219.14 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 094 009 GEL
( $ 372 538)
ფართობი219.14 2

5 ოთახიანი

ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 199.65 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
938 080 GEL
( $ 319 440)
ფართობი199.65 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 241.02 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 132 462 GEL
( $ 385 632)
ფართობი241.02 2

6 ოთახიანი

ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 354.38 6 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 665 098 GEL
( $ 567 008)
ფართობი354.38 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 377.4 6 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 773 260 GEL
( $ 603 840)
ფართობი377.4 2
ჰაუსარტ პლაზა, თბილისი-ში 408.56 6 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
1 919 669 GEL
( $ 653 696)
ფართობი408.56 2