ყველა გეგმარება House on Chkhikvadze 3-ში

1–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება

1 ოთახიანი

House on Chkhikvadze 3, თბილისი-ში 55 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍110 550 GEL დან
$35 750
ფართობი55 2
House on Chkhikvadze 3, თბილისი-ში 58.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍117 585 GEL დან
$38 025
ფართობი58.5 2
House on Chkhikvadze 3, თბილისი-ში 62.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍125 223 GEL დან
$40 495
ფართობი62.3 2
House on Chkhikvadze 3, თბილისი-ში 63.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍126 831 GEL დან
$41 015
ფართობი63.1 2
House on Chkhikvadze 3, თბილისი-ში 67.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍135 072 GEL დან
$43 680
ფართობი67.2 2

2 ოთახიანი

House on Chkhikvadze 3, თბილისი-ში 84.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍170 449 GEL დან
$55 120
ფართობი84.8 2
House on Chkhikvadze 3, თბილისი-ში 89.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍180 499 GEL დან
$58 370
ფართობი89.8 2