ინტექს დეველოპერი

ინტექს დეველოპერი
(Intex Developer)

აშენებს საცხოვრებელ ფართებს 2015-დან

გასარკვევია დეველოპერთან ინტექს დეველოპერი

ყველა სკ ინტექს დეველოპერი რუკაზე

Строит жилые комплексы только вთბილისში
დეველოპერის ყველა ბინა გაყიდულია

დეველოპერის რეალიზებული პროექტები 1 ობიექტი

მეტი დეველოპერი საქართველოში