ჯეუ ესთეითს

ჯეუ ესთეითს
(Jeu Estates)

აშენებს საცხოვრებელ ფართებს 2015-დან

გასარკვევია დეველოპერთან ჯეუ ესთეითს

ყველა სკ ჯეუ ესთეითს რუკაზე

Строит жилые комплексы только вთბილისში
დეველოპერის ყველა ბინა გაყიდულია

მეტი დეველოპერი საქართველოში