ყველა გეგმარება Ji Di Group-ში

1 ოთახიანი

Ji Di Group, თბილისი-ში 40.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.5 2
Ji Di Group, თბილისი-ში 42.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.8 2
Ji Di Group, თბილისი-ში 44.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44.1 2
Ji Di Group, თბილისი-ში 44 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44 2
Ji Di Group, თბილისი-ში 47.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47.5 2
Ji Di Group, თბილისი-ში 63.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.4 2
Ji Di Group, თბილისი-ში 41.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.2 2
Ji Di Group, თბილისი-ში 47.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47.5 2
Ji Di Group, თბილისი-ში 47.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47.5 2
Ji Di Group, თბილისი-ში 56.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.6 2
Ji Di Group, თბილისი-ში 57.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.2 2

2 ოთახიანი

Ji Di Group, თბილისი-ში 63.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.5 2
Ji Di Group, თბილისი-ში 72.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.9 2
Ji Di Group, თბილისი-ში 51.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.6 2
Ji Di Group, თბილისი-ში 75.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.2 2
Ji Di Group, თბილისი-ში 91.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი91.4 2

3 ოთახიანი

Ji Di Group, თბილისი-ში 73.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.4 2

4 ოთახიანი

Ji Di Group, თბილისი-ში 127.9 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი127.9 2