ლაიქ ჰაუსი

ლაიქ ჰაუსი

აშენებს 2006 დან
likehouse.ge
2 პროექტი
შენდება
6 პროექტი
რეალიზებულია

მიმდინარე პროექტები

2 პროექტი

დასრულებული პროექტები

6 პროექტი
ამშენებელს ასევე ჰქვია Like House

მეტი დეველოპერი საქართველოში

ლაიქ ჰაუსი შენდება