ყველა გეგმარება მწვანე უბანი ლისთან-ში

19 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 43.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
78 113 GEL
( $ 27 594)
ფართობი43.8 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 45.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
80 788 GEL
( $ 28 539)
ფართობი45.3 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 43 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
76 686 GEL
( $ 27 090)
ფართობი43 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 49.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
88 279 GEL
( $ 31 185)
ფართობი49.5 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 52.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
93 451 GEL
( $ 33 012)
ფართობი52.4 2

2 ოთახიანი

მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 61.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
109 858 GEL
( $ 38 808)
ფართობი61.6 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 62.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
111 285 GEL
( $ 39 312)
ფართობი62.4 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 63.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
113 960 GEL
( $ 40 257)
ფართობი63.9 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 66.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
118 418 GEL
( $ 41 832)
ფართობი66.4 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 67.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
120 202 GEL
( $ 42 462)
ფართობი67.4 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 68.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
121 985 GEL
( $ 43 092)
ფართობი68.4 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 75.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
134 469 GEL
( $ 47 502)
ფართობი75.4 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 77.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
138 393 GEL
( $ 48 888)
ფართობი77.6 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 78.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
140 176 GEL
( $ 49 518)
ფართობი78.6 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 80.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
143 386 GEL
( $ 50 652)
ფართობი80.4 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 80.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
143 743 GEL
( $ 50 778)
ფართობი80.6 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 81.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
145 170 GEL
( $ 51 282)
ფართობი81.4 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 81.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
145 526 GEL
( $ 51 408)
ფართობი81.6 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 85 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
151 590 GEL
( $ 53 550)
ფართობი85 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 128.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
228 634 GEL
( $ 80 766)
ფართობი128.2 2

3 ოთახიანი

მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 92.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
165 144 GEL
( $ 58 338)
ფართობი92.6 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 99.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
176 914 GEL
( $ 62 496)
ფართობი99.2 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 152 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
271 079 GEL
( $ 95 760)
ფართობი152 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 152.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
271 614 GEL
( $ 95 949)
ფართობი152.3 2
მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 163.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
291 410 GEL
( $ 102 942)
ფართობი163.4 2

4 ოთახიანი

მწვანე უბანი ლისთან, თბილისი-ში 181 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
322 798 GEL
( $ 114 030)
ფართობი181 2