Metro Avrasya Georgia

Metro Avrasya Georgia

აშენებს 2010 დან
4 პროექტი
შენდება
2 პროექტი
რეალიზებულია
ყველა ქალაქი
ბათუმი
გონიო

მიმდინარე პროექტები

5 პროექტი

დასრულებული პროექტები

1 პროექტი
ამშენებელს ასევე ჰქვია MAG Investment, მეტრო ავრასია ჯორჯია, Metro Avrasya Georgia Investment

მეტი დეველოპერი საქართველოში

Metro Avrasya Georgia შენდება