ყველა ბინის გეგმარება Monolith Green City - ში

181–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება
1 ოთახიანი
Monolith Green City, თბილისი-ში 51.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
51.1 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 51.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
51.5 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 53.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
53.5 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 53.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
53.5 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 53.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
53.6 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 53.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
53.6 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 54.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
54.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 56.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
56.1 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 56.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
56.1 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 56.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
56.1 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 56.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
56.1 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 56.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
56.7 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 56.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
56.7 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 56.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
56.7 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 57.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
57.2 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 57.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
57.3 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 57.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
57.4 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 58.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
58.9 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 58.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
58.9 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 61.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
61.3 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 61.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
61.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 61.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
61.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 61.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
61.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 61.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
61.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 61.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
61.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 61.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
61.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 62.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
62.4 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 62.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
62.5 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 62.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
62.5 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 62.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
62.5 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 62.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
62.9 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 62.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
62.9 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 62.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
62.9 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 62.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
62.9 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 63 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
63 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 63.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
63.1 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 63.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
63.2 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 63.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
63.2 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 63.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
63.2 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 63.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
63.3 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 63.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
63.4 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 63.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
63.6 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 63.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
63.6 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 64.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
64.5 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 64.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
64.5 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 64.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
64.5 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 64.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
64.5 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 64.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
64.5 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 65.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
65.3 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 65.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
65.3 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 65.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
65.7 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 65.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
65.7 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 65.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
65.7 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 65.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
65.7 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 65.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
65.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 66 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
66 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 66 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
66 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 66 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
66 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 66.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
66.1 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 66.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
66.2 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 66.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
66.5 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 66.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
66.5 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 66.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
66.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 66.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
66.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 66.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
66.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 67.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
67.2 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 67.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
67.2 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 67.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
67.4 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 67.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
67.5 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 67.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
67.5 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 67.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
67.5 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 67.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
67.9 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 68.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
68.2 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 68.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
68.3 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 68.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
68.4 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 68.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
68.4 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 68.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
68.6 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 69.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
69.1 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 69.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
69.1 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 69.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
69.1 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 69.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
69.5 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 69.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
69.7 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 69.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
69.7 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 69.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
69.7 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 69.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
69.7 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 70.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
70.4 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 76.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
76.2 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 78.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
78.7 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 83.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
83.7 2
ხელმისაწვდომი ბინები საცხოვრებელ კომპლექს Monolith Green City-ში
დაათვალიერეთ ამ საცხოვრებელ კომპლექსში ხელმისაწვდომი რეალური ბინები
2 ოთახიანი
Monolith Green City, თბილისი-ში 67.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
67.4 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 68.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
68.5 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 68.9 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
68.9 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 70.8 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
70.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 71.6 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
71.6 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 74.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
74.5 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 75 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
75 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 76.6 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
76.6 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 76.6 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
76.6 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 78.2 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
78.2 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 78.7 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
78.7 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 79.8 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
79.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 79.8 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
79.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 79.9 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
79.9 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 80.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
80.1 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 82.9 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
82.9 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 83.9 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
83.9 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 83.9 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
83.9 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 83.9 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
83.9 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 84.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
84.1 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 84.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
84.1 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 85.3 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
85.3 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 85.3 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
85.3 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 85.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
85.4 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 85.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
85.4 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 85.8 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
85.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 85.8 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
85.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 85.8 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
85.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 86.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
86.4 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 86.6 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
86.6 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 87.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
87.1 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 87.7 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
87.7 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 87.7 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
87.7 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 88.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
88.1 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 88.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
88.1 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 90.2 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
90.2 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 90.7 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
90.7 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 97.8 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
97.8 2
3 ოთახიანი
Monolith Green City, თბილისი-ში 81.3 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
81.3 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 81.3 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
81.3 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 83.6 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
83.6 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 83.8 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
83.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 84 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
84 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 89.9 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
89.9 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 89.9 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
89.9 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 101.7 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
101.7 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 110.4 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
110.4 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 114.5 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
114.5 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 114.5 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
114.5 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 120.8 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
120.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 120.8 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
120.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 120.8 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
120.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 120.8 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
120.8 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 122.6 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
122.6 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 122.6 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
122.6 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 122.7 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
122.7 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 122.7 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
122.7 2
Monolith Green City, თბილისი-ში 124.5 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
მიმდინარეობს შემოწმება
ფართობი
124.5 2