ყველა გეგმარება House on Nasidze 2-ში

7–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება

2 ოთახიანი

House on Nasidze 2, თბილისი-ში 62.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍183 663 GEL დან
$59 470
ფართობი62.6 2
House on Nasidze 2, თბილისი-ში 68.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍189 284 GEL დან
$61 290
ფართობი68.1 2
House on Nasidze 2, თბილისი-ში 68.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍190 396 GEL დან
$61 650
ფართობი68.5 2
House on Nasidze 2, თბილისი-ში 70.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍195 399 GEL დან
$63 270
ფართობი70.3 2
House on Nasidze 2, თბილისი-ში 71.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍187 168 GEL დან
$60 605
ფართობი71.3 2
House on Nasidze 2, თბილისი-ში 71.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍199 012 GEL დან
$64 440
ფართობი71.6 2
House on Nasidze 2, თბილისი-ში 73.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍204 571 GEL დან
$66 240
ფართობი73.6 2
House on Nasidze 2, თბილისი-ში 73.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍204 849 GEL დან
$66 330
ფართობი73.7 2

3 ოთახიანი

House on Nasidze 2, თბილისი-ში 84.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍235 146 GEL დან
$76 140
ფართობი84.6 2
House on Nasidze 2, თბილისი-ში 84.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍235 424 GEL დან
$76 230
ფართობი84.7 2
House on Nasidze 2, თბილისი-ში 138.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍371 592 GEL დან
$120 321
ფართობი138.3 2

5 ოთახიანი

House on Nasidze 2, თბილისი-ში 174.5 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍458 078 GEL დან
$148 325
ფართობი174.5 2