ამჟამად ამ საცხოვრებელი კომპლექსის დაგეგმარებები სანახავად მიუწვდომელია

ყველა გეგმარება ბალავარი ნავთლუღი-ში

ბინა-სტუდიო

გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 25.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი25.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 26.08 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი26.08 2
ყველა ბინა გაყიდულია

1 ოთახიანი

გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 39.15 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი39.15 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 39.64 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი39.64 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 39.83 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი39.83 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 40 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი40 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 40.47 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი40.47 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 41.27 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი41.27 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 41.45 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი41.45 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 42.53 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი42.53 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 42.55 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი42.55 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 42.74 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი42.74 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 42.82 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი42.82 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 43.09 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი43.09 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 43.25 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი43.25 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 43.27 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი43.27 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 43.52 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი43.52 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 43.57 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი43.57 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 43.59 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი43.59 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 44.62 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი44.62 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 44.74 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი44.74 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 44.85 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი44.85 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 44.92 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი44.92 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 45.05 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი45.05 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 45.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი45.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 46.62 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი46.62 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 46.99 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი46.99 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 47.24 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი47.24 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 49.44 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.44 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 49.51 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.51 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 49.67 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.67 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 53.31 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი53.31 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 53.55 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი53.55 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 53.83 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი53.83 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 58.28 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი58.28 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 59.51 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი59.51 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 59.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი59.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 60.29 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი60.29 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 57.91 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი57.91 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 58.06 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი58.06 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 66.28 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი66.28 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი ნავთლუღი, თბილისი-ში 66.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი66.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია