New City Development

New City Development

აშენებს 2008 დან
1 პროექტი
შენდება
3 პროექტი
რეალიზებულია
ამშენებელს ასევე ჰქვია ნიუ სითი დეველოპმენტი

მეტი დეველოპერი საქართველოში

New City Development შენდება