New Development Georgia

New Development Georgia

აშენებს 2022 დან
0 პროექტი
შენდება
1 პროექტი
რეალიზებულია

მიმდინარე პროექტები

1 პროექტი
ამშენებელს ასევე ჰქვია Omar Group

მეტი დეველოპერი საქართველოში

New Development Georgia შენდება