New Line Construction

New Line Construction

აშენებს 2017 დან
nlc.ge
1 მშენებარე
შენდება
0 მშენებარე
რეალიზებულია

მიმდინარე პროექტები

1 მშენებარე
ამშენებელს ასევე ჰქვია ნიუ ლაინ კონსთრაქშენ

New Line Construction შენდება ში