ნიკა

ნიკა
(Nika)

აშენებს საცხოვრებელ ფართებს 1999-დან
ოფიციალური ვებგვერდი – nikaplus.ge

გასარკვევია დეველოპერთან ნიკა

ყველა სკ ნიკა რუკაზე

Строит жилые комплексы только вთბილისში
დეველოპერის ყველა ბინა გაყიდულია

მეტი დეველოპერი საქართველოში