ოუშენ კაპიტალი

ოუშენ კაპიტალი

აშენებს 1960 დან
ocean.ge
1 პროექტი
შენდება
3 პროექტი
რეალიზებულია
ამშენებელს ასევე ჰქვია Ocean Capital

ოუშენ კაპიტალი შენდება