ყველა ბინის გეგმარება Panorama - ში

87–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება
ბინა-სტუდიო
Panorama, ბათუმი-ში 34.9 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍247 027 ₾-დან
ფართობი
34.9 2
Panorama, ბათუმი-ში 35.3 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍249 856 ₾-დან
ფართობი
35.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 36.1 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍255 521 ₾-დან
ფართობი
36.1 2
Panorama, ბათუმი-ში 36.9 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍261 183 ₾-დან
ფართობი
36.9 2
Panorama, ბათუმი-ში 37 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍261 890 ₾-დან
ფართობი
37 2
Panorama, ბათუმი-ში 37.3 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍280 178 ₾-დან
ფართობი
37.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 37.4 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍216 099 ₾-დან
ფართობი
37.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 37.5 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍265 430 ₾-დან
ფართობი
37.5 2
Panorama, ბათუმი-ში 37.7 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍266 846 ₾-დან
ფართობი
37.7 2
Panorama, ბათუმი-ში 37.9 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍218 988 ₾-დან
ფართობი
37.9 2
Panorama, ბათუმი-ში 37.9 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍228 942 ₾-დან
ფართობი
37.9 2
Panorama, ბათუმი-ში 38 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍274 457 ₾-დან
ფართობი
38 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.3 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍221 299 ₾-დან
ფართობი
38.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.3 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍276 624 ₾-დან
ფართობი
38.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.4 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍248 099 ₾-დან
ფართობი
38.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.4 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍271 799 ₾-დან
ფართობი
38.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.4 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍277 346 ₾-დან
ფართობი
38.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.5 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍229 533 ₾-დან
ფართობი
38.5 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.5 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍278 069 ₾-დან
ფართობი
38.5 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.6 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍223 033 ₾-დან
ფართობი
38.6 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.6 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍273 215 ₾-დან
ფართობი
38.6 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.6 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍289 942 ₾-დან
ფართობი
38.6 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.7 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍223 610 ₾-დან
ფართობი
38.7 2
Panorama, ბათუმი-ში 39 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍225 344 ₾-დან
ფართობი
39 2
Panorama, ბათუმი-ში 39 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍281 680 ₾-დან
ფართობი
39 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.1 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍246 460 ₾-დან
ფართობი
39.1 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.2 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍236 795 ₾-დან
ფართობი
39.2 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.2 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍283 124 ₾-დან
ფართობი
39.2 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.5 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍285 291 ₾-დან
ფართობი
39.5 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.6 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍286 013 ₾-დან
ფართობი
39.6 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.7 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍239 815 ₾-დან
ფართობი
39.7 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.8 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍240 419 ₾-დან
ფართობი
39.8 2
Panorama, ბათუმი-ში 40 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍241 627 ₾-დან
ფართობი
40 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.1 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍260 663 ₾-დან
ფართობი
40.1 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.2 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍290 347 ₾-დან
ფართობი
40.2 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.4 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍254 654 ₾-დან
ფართობი
40.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.4 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍291 791 ₾-დან
ფართობი
40.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.9 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍257 806 ₾-დან
ფართობი
40.9 2
Panorama, ბათუმი-ში 41 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍247 668 ₾-დან
ფართობი
41 2
Panorama, ბათუმი-ში 41 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍266 512 ₾-დან
ფართობი
41 2
Panorama, ბათუმი-ში 41 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍296 125 ₾-დან
ფართობი
41 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.1 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍248 272 ₾-დან
ფართობი
41.1 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.2 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍248 876 ₾-დან
ფართობი
41.2 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.3 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍249 480 ₾-დან
ფართობი
41.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.4 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍282 704 ₾-დან
ფართობი
41.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.5 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍264 858 ₾-დან
ფართობი
41.5 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.6 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍262 218 ₾-დან
ფართობი
41.6 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.6 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍270 413 ₾-დან
ფართობი
41.6 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.7 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍269 420 ₾-დან
ფართობი
41.7 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.8 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍277 751 ₾-დან
ფართობი
41.8 2
Panorama, ბათუმი-ში 42 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍264 740 ₾-დან
ფართობი
42 2
Panorama, ბათუმი-ში 42.1 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍265 370 ₾-დან
ფართობი
42.1 2
Panorama, ბათუმი-ში 42.1 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍279 744 ₾-დან
ფართობი
42.1 2
Panorama, ბათუმი-ში 42.7 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍272 516 ₾-დან
ფართობი
42.7 2
Panorama, ბათუმი-ში 44.2 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍293 698 ₾-დან
ფართობი
44.2 2
Panorama, ბათუმი-ში 44.3 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍294 363 ₾-დან
ფართობი
44.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 44.9 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍286 557 ₾-დან
ფართობი
44.9 2
Panorama, ბათუმი-ში 45.3 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍289 110 ₾-დან
ფართობი
45.3 2
ხელმისაწვდომი ბინები საცხოვრებელ კომპლექს Panorama-ში
დაათვალიერეთ ამ საცხოვრებელ კომპლექსში ხელმისაწვდომი რეალური ბინები
1 ოთახიანი
Panorama, ბათუმი-ში 46.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍327 009 ₾-დან
ფართობი
46.2 2
Panorama, ბათუმი-ში 50.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍358 152 ₾-დან
ფართობი
50.6 2
Panorama, ბათუმი-ში 52.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍377 018 ₾-დან
ფართობი
52.2 2
Panorama, ბათუმი-ში 59.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍376 309 ₾-დან
ფართობი
59.7 2
Panorama, ბათუმი-ში 59.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍431 187 ₾-დან
ფართობი
59.7 2
Panorama, ბათუმი-ში 60.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍348 416 ₾-დან
ფართობი
60.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 60.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍317 267 ₾-დან
ფართობი
60.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 60.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍374 641 ₾-დან
ფართობი
60.7 2
Panorama, ბათუმი-ში 62.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍396 968 ₾-დან
ფართობი
62.2 2
Panorama, ბათუმი-ში 62.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍408 219 ₾-დან
ფართობი
62.8 2
Panorama, ბათუმი-ში 63.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍365 751 ₾-დან
ფართობი
63.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 64.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍399 946 ₾-დან
ფართობი
64.8 2
Panorama, ბათუმი-ში 65.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍396 269 ₾-დან
ფართობი
65.6 2
Panorama, ბათუმი-ში 66.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍422 265 ₾-დან
ფართობი
66.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 66.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍443 205 ₾-დან
ფართობი
66.7 2
Panorama, ბათუმი-ში 67.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍441 890 ₾-დან
ფართობი
67.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 68.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍412 579 ₾-დან
ფართობი
68.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 70.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍435 127 ₾-დან
ფართობი
70.5 2
Panorama, ბათუმი-ში 74.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍564 384 ₾-დან
ფართობი
74.1 2
Panorama, ბათუმი-ში 76.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍655 546 ₾-დან
ფართობი
76.8 2
Panorama, ბათუმი-ში 78.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍704 555 ₾-დან
ფართობი
78.9 2
Panorama, ბათუმი-ში 80.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍516 702 ₾-დან
ფართობი
80.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 94 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍592 513 ₾-დან
ფართობი
94 2
2 ოთახიანი
Panorama, ბათუმი-ში 97 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍827 969 ₾-დან
ფართობი
97 2
Panorama, ბათუმი-ში 100.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍897 437 ₾-დან
ფართობი
100.5 2