ყველა გეგმარება Panorama-ში

ბინა-სტუდიო

Panorama, ბათუმი-ში 30.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍132 908 GEL დან
$42 980
ფართობი30.7 2
Panorama, ბათუმი-ში 31.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍126 228 GEL დან
$40 820
ფართობი31.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 31.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍135 938 GEL დან
$43 960
ფართობი31.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 32 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍138 536 GEL დან
$44 800
ფართობი32 2
Panorama, ბათუმი-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍141 999 GEL დან
$45 920
ფართობი32.8 2
Panorama, ბათუმი-ში 33 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍132 660 GEL დან
$42 900
ფართობი33 2
Panorama, ბათუმი-ში 33.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍122 827 GEL დან
$39 720
ფართობი33.1 2
Panorama, ბათუმი-ში 33.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍135 072 GEL დან
$43 680
ფართობი33.6 2
Panorama, ბათუმი-ში 33.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍135 474 GEL დან
$43 810
ფართობი33.7 2
Panorama, ბათუმი-ში 33.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍135 876 GEL დან
$43 940
ფართობი33.8 2
Panorama, ბათუმი-ში 33.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍135 876 GEL დან
$43 940
ფართობი33.8 2
Panorama, ბათუმი-ში 34 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍136 680 GEL დან
$44 200
ფართობი34 2
Panorama, ბათუმი-ში 34.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍127 280 GEL დან
$41 160
ფართობი34.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 34.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍127 651 GEL დან
$41 280
ფართობი34.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 34.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍128 764 GEL დან
$41 640
ფართობი34.7 2
Panorama, ბათუმი-ში 35.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍271 228 GEL დან
$87 710
ფართობი35.8 2
Panorama, ბათუმი-ში 35.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍133 217 GEL დან
$43 080
ფართობი35.9 2
Panorama, ბათუმი-ში 36 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍251 870 GEL დან
$81 450
ფართობი36 2
Panorama, ბათუმი-ში 36.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍162 316 GEL დან
$52 490
ფართობი36.2 2
Panorama, ბათუმი-ში 36.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍134 701 GEL დან
$43 560
ფართობი36.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 36.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍182 571 GEL დან
$59 040
ფართობი36.9 2
Panorama, ბათუმი-ში 36.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.9 2
Panorama, ბათუმი-ში 37.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍242 438 GEL დან
$78 400
ფართობი37.2 2
Panorama, ბათუმი-ში 37.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍284 107 GEL დან
$91 875
ფართობი37.5 2
Panorama, ბათუმი-ში 37.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍301 502 GEL დან
$97 500
ფართობი37.5 2
Panorama, ბათუმი-ში 37.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍287 215 GEL დან
$92 880
ფართობი37.6 2
Panorama, ბათუმი-ში 37.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍186 529 GEL დან
$60 320
ფართობი37.7 2
Panorama, ბათუმი-ში 37.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍169 938 GEL დან
$54 955
ფართობი37.9 2
Panorama, ბათუმი-ში 38 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍188 013 GEL დან
$60 800
ფართობი38 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍268 568 GEL დან
$86 850
ფართობი38.1 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍290 926 GEL დან
$94 080
ფართობი38.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍273 114 GEL დან
$88 320
ფართობი38.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍296 863 GEL დან
$96 000
ფართობი38.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍190 487 GEL დან
$61 600
ფართობი38.5 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍184 148 GEL დან
$59 550
ფართობი38.6 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍292 441 GEL დან
$94 570
ფართობი38.6 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍173 077 GEL დან
$55 970
ფართობი38.6 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍310 346 GEL დან
$100 360
ფართობი38.6 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍173 529 GEL დან
$56 116
ფართობი38.7 2
Panorama, ბათუმი-ში 38.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍173 526 GEL დან
$56 115
ფართობი38.7 2
Panorama, ბათუმი-ში 39 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍275 526 GEL დან
$89 100
ფართობი39 2
Panorama, ბათუმი-ში 39 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍174 871 GEL დან
$56 550
ფართობი39 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍272 047 GEL დან
$87 975
ფართობი39.1 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍217 638 GEL დან
$70 380
ფართობი39.1 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍303 048 GEL დან
$98 000
ფართობი39.2 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍277 613 GEL დან
$89 775
ფართობი39.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍291 668 GEL დან
$94 320
ფართობი39.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍276 918 GEL დან
$89 550
ფართობი39.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍292 410 GEL დან
$94 560
ფართობი39.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍292 410 GEL დან
$94 560
ფართობი39.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍274 830 GEL დან
$88 875
ფართობი39.5 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍293 152 GEL დან
$94 800
ფართობი39.5 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍184 148 GEL დან
$59 550
ფართობი39.7 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍287 339 GEL დან
$92 920
ფართობი39.8 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍295 379 GEL დან
$95 520
ფართობი39.8 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍231 120 GEL დან
$74 740
ფართობი39.9 2
Panorama, ბათუმი-ში 39.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍222 091 GEL დან
$71 820
ფართობი39.9 2
Panorama, ბათუმი-ში 40 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍204 093 GEL დან
$66 000
ფართობი40 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍279 005 GEL დან
$90 225
ფართობი40.1 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍298 347 GEL დან
$96 480
ფართობი40.2 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍310 779 GEL დან
$100 500
ფართობი40.2 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍280 397 GEL დან
$90 675
ფართობი40.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍224 317 GEL დან
$72 540
ფართობი40.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍281 092 GEL დან
$90 900
ფართობი40.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍281 788 GEL დან
$91 125
ფართობი40.5 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍254 189 GEL დან
$82 200
ფართობი40.5 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍302 058 GEL დან
$97 680
ფართობი40.7 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍292 317 GEL დან
$94 530
ფართობი40.7 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍283 875 GEL დან
$91 800
ფართობი40.8 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍189 250 GEL დან
$61 200
ფართობი40.8 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍283 875 GEL დან
$91 800
ფართობი40.8 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍290 895 GEL დან
$94 070
ფართობი40.9 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍227 657 GEL დან
$73 620
ფართობი40.9 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍257 281 GEL დან
$83 200
ფართობი40.9 2
Panorama, ბათუმი-ში 41 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍209 196 GEL დან
$67 650
ფართობი41 2
Panorama, ბათუმი-ში 41 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍209 196 GEL დან
$67 650
ფართობი41 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍209 706 GEL დან
$67 815
ფართობი41.1 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍239 701 GEL დან
$77 515
ფართობი41.2 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍239 701 GEL დან
$77 515
ფართობი41.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍298 719 GEL დან
$96 600
ფართობი41.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍210 726 GEL დან
$68 145
ფართობი41.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍294 451 GEL დან
$95 220
ფართობი41.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍237 985 GEL დან
$76 960
ფართობი41.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍237 985 GEL დან
$76 960
ფართობი41.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍294 451 GEL დან
$95 220
ფართობი41.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍244 417 GEL დან
$79 040
ფართობი41.5 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍295 874 GEL დან
$95 680
ფართობი41.6 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍219 740 GEL დან
$71 060
ფართობი41.6 2
Panorama, ბათუმი-ში 42 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍220 792 GEL დან
$71 400
ფართობი42 2
Panorama, ბათუმი-ში 42.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍250 880 GEL დან
$81 130
ფართობი42.1 2

1 ოთახიანი

Panorama, ბათუმი-ში 40.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍312 325 GEL დან
$101 000
ფართობი40.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍189 250 GEL დან
$61 200
ფართობი40.8 2
Panorama, ბათუმი-ში 40.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍189 714 GEL დან
$61 350
ფართობი40.9 2
Panorama, ბათუმი-ში 41 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍316 963 GEL დან
$102 500
ფართობი41 2
Panorama, ბათუმი-ში 41.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍297 296 GEL დან
$96 140
ფართობი41.1 2
Panorama, ბათუმი-ში 42.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍302 986 GEL დან
$97 980
ფართობი42.6 2
Panorama, ბათუმი-ში 42.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍302 986 GEL დან
$97 980
ფართობი42.6 2
Panorama, ბათუმი-ში 43.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍307 253 GEL დან
$99 360
ფართობი43.2 2
Panorama, ბათუმი-ში 43.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍307 965 GEL დან
$99 590
ფართობი43.3 2
Panorama, ბათუმი-ში 43.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍301 966 GEL დან
$97 650
ფართობი43.4 2
Panorama, ბათუმი-ში 43.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍221 951 GEL დან
$71 775