ყველა გეგმარება არქი ისანი-ში

67 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

ბინა-სტუდიო

არქი ისანი, თბილისი-ში 41.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.9 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 42.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.2 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 106 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი106 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 106.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი106.8 2

1 ოთახიანი

არქი ისანი, თბილისი-ში 40.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.3 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 40.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.9 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 41.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.2 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 41.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.5 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 41.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.6 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 42.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.3 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 42.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.6 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 43.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43.2 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 43.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43.7 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 43.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43.9 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 45.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი45.3 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 45.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი45.5 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 46.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46.6 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 48.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48.5 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 50.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.6 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 50.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.6 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 53.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.5 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 55 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 56.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.1 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 56.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.2 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 56.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.5 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 58.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.2 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 62 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 66.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი66.5 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 78.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.3 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 107.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი107.1 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 107.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი107.4 2

2 ოთახიანი

არქი ისანი, თბილისი-ში 53.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.2 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 54.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.2 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 54.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.8 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 56.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.8 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 57 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 60 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 60.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.1 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 60.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.8 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 61.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61.3 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 62.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.5 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 62.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.7 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 62.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.8 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 63.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.1 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 63.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.3 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 63.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.3 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 64.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.7 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 72.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.3 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 77.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77.5 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 79.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი79.6 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 80.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.8 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 63 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 77.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77.7 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 81.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81.4 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 81.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81.5 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 82.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.3 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 82.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.3 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 82.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.5 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 82.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.6 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 87.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი87.5 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 88 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 88 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 89.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.9 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 89.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.9 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 89.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.9 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 94 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი94 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 111.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი111.7 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 112.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი112.7 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 112.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი112.9 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 119.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი119.2 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 120.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი120.5 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 153.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი153.6 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 154.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი154.3 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 328.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი328.5 2

3 ოთახიანი

არქი ისანი, თბილისი-ში 68.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.7 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 73.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.1 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 77.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77.2 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 79.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი79.7 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 80.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.1 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 82.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.5 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 88 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 88.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.1 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 88.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.1 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 92.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი92.3 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 98.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი98.9 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 98.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი98.9 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 100.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი100.8 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 102.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი102.8 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 111.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი111.1 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 112.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი112.7 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 117 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი117 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 125.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი125.4 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 126.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი126.6 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 133.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი133.3 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 134.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი134.7 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 163.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი163.8 2

4 ოთახიანი

არქი ისანი, თბილისი-ში 98 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი98 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 106.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი106.5 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 126.4 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი126.4 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 133.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი133.1 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 134.8 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი134.8 2
არქი ისანი, თბილისი-ში 145.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი145.5 2

5 ოთახიანი

არქი ისანი, თბილისი-ში 432.6 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი432.6 2