რეზიდ ჰოლდინგი

რეზიდ ჰოლდინგი

0 მშენებარე
შენდება
1 მშენებარე
რეალიზებულია

მიმდინარე პროექტები

1 მშენებარე
ამშენებელს ასევე ჰქვია Rezid Holding

მეტი დეველოპერი საქართველოში

რეზიდ ჰოლდინგი შენდება ში