ყველა გეგმარება Samgori House-ში

17–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება
ბინები ხელმისაწვდომია სახლების გეგმაზე
დაათვალიერეთ რეალური ბინები, რომლებიც ხემისაწვდომია შესაძენათ, საცხოვრებელი კომპლექსების სახლების გეგმაზე

1 ოთახიანი

Samgori House, თბილისი-ში 42.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍80 168 GEL დან
$25 925
ფართობი42.5 2
Samgori House, თბილისი-ში 42.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍80 168 GEL დან
$25 925
ფართობი42.5 2
Samgori House, თბილისი-ში 42.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍80 357 GEL დან
$25 986
ფართობი42.6 2
Samgori House, თბილისი-ში 42.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍80 357 GEL დან
$25 986
ფართობი42.6 2
Samgori House, თბილისი-ში 42.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍80 545 GEL დან
$26 047
ფართობი42.7 2
Samgori House, თბილისი-ში 42.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍80 923 GEL დან
$26 169
ფართობი42.9 2
Samgori House, თბილისი-ში 42.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍80 923 GEL დან
$26 169
ფართობი42.9 2
Samgori House, თბილისი-ში 43 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍81 111 GEL დან
$26 230
ფართობი43 2
Samgori House, თბილისი-ში 43 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍81 111 GEL დან
$26 230
ფართობი43 2
Samgori House, თბილისი-ში 43.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍81 300 GEL დან
$26 291
ფართობი43.1 2
Samgori House, თბილისი-ში 43.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍81 300 GEL დან
$26 291
ფართობი43.1 2
Samgori House, თბილისი-ში 43.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍81 489 GEL დან
$26 352
ფართობი43.2 2
Samgori House, თბილისი-ში 43.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍81 489 GEL დან
$26 352
ფართობი43.2 2
Samgori House, თბილისი-ში 51.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍97 145 GEL დან
$31 415
ფართობი51.5 2
Samgori House, თბილისი-ში 51.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍97 145 GEL დან
$31 415
ფართობი51.5 2
Samgori House, თბილისი-ში 52 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍98 088 GEL დან
$31 720
ფართობი52 2

2 ოთახიანი

Samgori House, თბილისი-ში 59.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍111 670 GEL დან
$36 112
ფართობი59.2 2
Samgori House, თბილისი-ში 59.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍111 858 GEL დან
$36 173
ფართობი59.3 2
Samgori House, თბილისი-ში 59.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍112 236 GEL დან
$36 295
ფართობი59.5 2
Samgori House, თბილისი-ში 59.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍112 236 GEL დან
$36 295
ფართობი59.5 2
Samgori House, თბილისი-ში 59.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍112 424 GEL დან
$36 356
ფართობი59.6 2
Samgori House, თბილისი-ში 59.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍112 613 GEL დან
$36 417
ფართობი59.7 2
Samgori House, თბილისი-ში 59.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍112 613 GEL დან
$36 417
ფართობი59.7 2
Samgori House, თბილისი-ში 59.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍112 802 GEL დან
$36 478
ფართობი59.8 2
Samgori House, თბილისი-ში 59.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍112 802 GEL დან
$36 478
ფართობი59.8 2
Samgori House, თბილისი-ში 60 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍113 179 GEL დან
$36 600
ფართობი60 2
Samgori House, თბილისი-ში 60.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍113 367 GEL დან
$36 661
ფართობი60.1 2
Samgori House, თბილისი-ში 60.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍113 556 GEL დან
$36 722
ფართობი60.2 2
Samgori House, თბილისი-ში 60.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍113 745 GEL დან
$36 783
ფართობი60.3 2
Samgori House, თბილისი-ში 60.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍113 745 GEL დან
$36 783
ფართობი60.3 2