ყველა გეგმარება სარაჯიშვილი რეზიდენსი-ში

4 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

სარაჯიშვილი რეზიდენსი, თბილისი-ში 48.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48.1 2
სარაჯიშვილი რეზიდენსი, თბილისი-ში 60.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.1 2
სარაჯიშვილი რეზიდენსი, თბილისი-ში 65.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი65.3 2

2 ოთახიანი

სარაჯიშვილი რეზიდენსი, თბილისი-ში 77.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77.3 2
სარაჯიშვილი რეზიდენსი, თბილისი-ში 92.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი92.3 2