Sason Hogi ჯგუფი

Sason Hogi ჯგუფი
(Sason Hogi Group)

აშენებს საცხოვრებელ ფართებს 1958-დან
ოფიციალური ვებგვერდი – hogigroup.ge

გასარკვევია დეველოპერთან Sason Hogi ჯგუფი

ყველა სკ Sason Hogi ჯგუფი რუკაზე

Строит жилые комплексы только вთბილისში
დეველოპერის ყველა ბინა გაყიდულია

დეველოპერის რეალიზებული პროექტები 1 ობიექტი

მეტი დეველოპერი საქართველოში