ტიბინი ჯგუფი

ტიბინი ჯგუფი

აშენებს 2012 დან
tbn.ge
1 პროექტი
შენდება
2 პროექტი
რეალიზებულია

მიმდინარე პროექტები

2 პროექტი

დასრულებული პროექტები

1 პროექტი
ამშენებელს ასევე ჰქვია TBN Group, Tibini Group

ტიბინი ჯგუფი შენდება