ყველა გეგმარება Terrassa Green Tower-ში

32 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 53.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.3 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 53.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.8 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 55.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.3 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 56.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.1 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 57.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.3 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 59.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.7 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 59.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.7 2

2 ოთახიანი

Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 93.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი93.8 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 94.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი94.6 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 95.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი95.6 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 98.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი98.6 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 102.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი102.4 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 105 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი105 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 111.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი111.4 2

3 ოთახიანი

Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 128 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი128 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 147 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი147 2