ყველა გეგმარება Terrassa Green Tower-ში

ბინა-სტუდიო

Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 95 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი95 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 104.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი104.6 2

1 ოთახიანი

Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 53.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.2 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 55 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 55.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.2 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 56.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.1 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 59.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.7 2

2 ოთახიანი

Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 63.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.2 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 79.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი79.9 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 87.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი87.1 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 93.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი93.9 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 94.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი94.5 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 95.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი95.2 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 96.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი96.4 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 97.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი97.9 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 98.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი98.4 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 100.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი100.7 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 101.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი101.9 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 110.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი110.9 2

3 ოთახიანი

Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 114.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი114.6 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 126.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი126.7 2
Terrassa Green Tower, თბილისი-ში 145.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი145.9 2