ბინების გაყიდვა საცხოვრებელ კომპლექსში ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2ზე

ბინები
პროექტები
1
2
3
152 881 ₾-დან
278 914 ₾-მდე
48 მ²-დან
88 მ²-მდე
20 გეგმარება
20 გეგმარება
1 ოთახიანი ბინა, 152 881 ₾-დან, 48.4 მ², ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
‍152 881 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
1 ოთახი
48.4 2
13-დან 10 სართული
ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
ბარდება 4 კვ. 2024
1 ოთახიანი ბინა, 154 145 ₾-დან, 48.8 მ², ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
‍154 145 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
1 ოთახი
48.8 2
13-დან 2 სართული
ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
ბარდება 4 კვ. 2024
1 ოთახიანი ბინა, 158 567 ₾-დან, 50.2 მ², ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
‍158 567 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
1 ოთახი
50.2 2
13-დან 3 სართული
ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
ბარდება 4 კვ. 2024
1 ოთახიანი ბინა, 158 883 ₾-დან, 50.3 მ², ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
‍158 883 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
1 ოთახი
50.3 2
13-დან 4-6, 8-10 სართულები
ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
ბარდება 4 კვ. 2024
1 ოთახიანი ბინა, 161 410 ₾-დან, 51.1 მ², ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
‍161 410 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
1 ოთახი
51.1 2
13-დან 10 სართული
ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
ბარდება 4 კვ. 2024
1 ოთახიანი ბინა, 162 358 ₾-დან, 51.4 მ², ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
‍162 358 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
1 ოთახი
51.4 2
13-დან 2 სართული
ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
ბარდება 4 კვ. 2024
1 ოთახიანი ბინა, 166 780 ₾-დან, 52.8 მ², ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
‍166 780 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
1 ოთახი
52.8 2
13-დან 3-5, 8-10 სართულები
ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
ბარდება 4 კვ. 2024
1 ოთახიანი ბინა, 177 519 ₾-დან, 56.2 მ², ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
‍177 519 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
1 ოთახი
56.2 2
13-დან 2 სართული
ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
ბარდება 4 კვ. 2024
1 ოთახიანი ბინა, 180 046 ₾-დან, 57 მ², ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
‍180 046 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
1 ოთახი
57 2
13-დან 3-5, 8-10 სართულები
ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
ბარდება 4 კვ. 2024
1 ოთახიანი ბინა, 180 994 ₾-დან, 57.3 მ², ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
‍180 994 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
1 ოთახი
57.3 2
13-დან 10 სართული
ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
ბარდება 4 კვ. 2024
2 ოთახიანი ბინა, 190 154 ₾-დან, 60.2 მ², ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
‍190 154 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
2 ოთახი
60.2 2
13-დან 9, 10 სართულები
ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
ბარდება 4 კვ. 2024
1 ოთახიანი ბინა, 197 419 ₾-დან, 62.5 მ², ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
‍197 419 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
1 ოთახი
62.5 2
13-დან 3 სართული
ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
ბარდება 4 კვ. 2024
1 ოთახიანი ბინა, 208 475 ₾-დან, 66 მ², ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
‍208 475 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
1 ოთახი
66 2
13-დან 4-6 სართულები
ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
ბარდება 4 კვ. 2024
2 ოთახიანი ბინა, 242 273 ₾-დან, 76.7 მ², ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
‍242 273 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
2 ოთახი
76.7 2
13-დან 2 სართული
ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
ბარდება 4 კვ. 2024
2 ოთახიანი ბინა, 247 011 ₾-დან, 78.2 მ², ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
‍247 011 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
2 ოთახი
78.2 2
13-დან 3 სართული
ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
ბარდება 4 კვ. 2024
2 ოთახიანი ბინა, 247 643 ₾-დან, 78.4 მ², ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
‍247 643 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
2 ოთახი
78.4 2
13-დან 4, 5, 9, 10 სართულები
ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
ბარდება 4 კვ. 2024
2 ოთახიანი ბინა, 253 013 ₾-დან, 80.1 მ², ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
‍253 013 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
2 ოთახი
80.1 2
13-დან 4, 10 სართულები
ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
ბარდება 4 კვ. 2024
1 ოთახიანი ბინა, 262 805 ₾-დან, 83.2 მ², ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
‍262 805 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
1 ოთახი
83.2 2
13-დან 11 სართული
ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
ბარდება 4 კვ. 2024
2 ოთახიანი ბინა, 264 384 ₾-დან, 83.7 მ², ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
‍264 384 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
2 ოთახი
83.7 2
13-დან 3 სართული
ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
ბარდება 4 კვ. 2024
3 ოთახიანი ბინა, 278 914 ₾-დან, 88.3 მ², ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
‍278 914 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
3 ოთახი
88.3 2
13-დან 4, 10 სართულები
ვალენტინ თოფურიძის ქუჩის, I შესახვევი, 2
ბარდება 4 კვ. 2024
როგორ გავაუმჯობესოთ ეს გვერდი?