ყველა გეგმარება ვარკეთილი ლაგი-ში

4 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

ვარკეთილი ლაგი, თბილისი-ში 44.98 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44.98 2
ვარკეთილი ლაგი, თბილისი-ში 48.55 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48.55 2
ვარკეთილი ლაგი, თბილისი-ში 49.51 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.51 2
ვარკეთილი ლაგი, თბილისი-ში 52.72 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.72 2
ვარკეთილი ლაგი, თბილისი-ში 69.71 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი69.71 2

2 ოთახიანი

ვარკეთილი ლაგი, თბილისი-ში 64.04 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.04 2
ვარკეთილი ლაგი, თბილისი-ში 68.38 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.38 2
ვარკეთილი ლაგი, თბილისი-ში 70.34 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი70.34 2
ვარკეთილი ლაგი, თბილისი-ში 72.46 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.46 2