ყველა გეგმარება House on Barnov 76-ში

10–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება

1 ოთახიანი

House on Barnov 76, თბილისი-ში 71 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍483 021 GEL დან
$156 200
ფართობი71 2
House on Barnov 76, თბილისი-ში 76.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍520 439 GEL დან
$168 300
ფართობი76.5 2
House on Barnov 76, თბილისი-ში 89 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍605 478 GEL დან
$195 800
ფართობი89 2
House on Barnov 76, თბილისი-ში 91.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍622 486 GEL დან
$201 300
ფართობი91.5 2
House on Barnov 76, თბილისი-ში 102 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍693 918 GEL დან
$224 400
ფართობი102 2

2 ოთახიანი

House on Barnov 76, თბილისი-ში 80 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍544 250 GEL დან
$176 000
ფართობი80 2
House on Barnov 76, თბილისი-ში 84.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍574 864 GEL დან
$185 900
ფართობი84.5 2
House on Barnov 76, თბილისი-ში 100 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍680 312 GEL დან
$220 000
ფართობი100 2
House on Barnov 76, თბილისი-ში 109 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍741 540 GEL დან
$239 800
ფართობი109 2
House on Barnov 76, თბილისი-ში 122 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍829 981 GEL დან
$268 400
ფართობი122 2
House on Barnov 76, თბილისი-ში 125 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍850 390 GEL დან
$275 000
ფართობი125 2
House on Barnov 76, თბილისი-ში 130 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍884 406 GEL დან
$286 000
ფართობი130 2
House on Barnov 76, თბილისი-ში 138 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍938 831 GEL დან
$303 600
ფართობი138 2
House on Barnov 76, თბილისი-ში 143 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍972 847 GEL დან
$314 600
ფართობი143 2
House on Barnov 76, თბილისი-ში 162 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 102 106 GEL დან
$356 400
ფართობი162 2
House on Barnov 76, თბილისი-ში 181 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 231 365 GEL დან
$398 200
ფართობი181 2
House on Barnov 76, თბილისი-ში 184 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 251 775 GEL დან
$404 800
ფართობი184 2

3 ოთახიანი

House on Barnov 76, თბილისი-ში 164 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 115 712 GEL დან
$360 800
ფართობი164 2
House on Barnov 76, თბილისი-ში 168 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 142 925 GEL დან
$369 600
ფართობი168 2
House on Barnov 76, თბილისი-ში 179 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 217 759 GEL დან
$393 800
ფართობი179 2

4 ოთახიანი

House on Barnov 76, თბილისი-ში 217 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 476 278 GEL დან
$477 400
ფართობი217 2