ამჟამად ამ საცხოვრებელი კომპლექსის დაგეგმარებები სანახავად მიუწვდომელია

ყველა გეგმარება Vazisubani Property-ში

1 ოთახიანი

Vazisubani Property, თბილისი-ში 38.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.8 2
Vazisubani Property, თბილისი-ში 39.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი39.2 2
Vazisubani Property, თბილისი-ში 39.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი39.9 2
Vazisubani Property, თბილისი-ში 47 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47 2
Vazisubani Property, თბილისი-ში 47.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47.1 2
Vazisubani Property, თბილისი-ში 53.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.3 2

2 ოთახიანი

Vazisubani Property, თბილისი-ში 56.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.5 2
Vazisubani Property, თბილისი-ში 58.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.2 2
Vazisubani Property, თბილისი-ში 61 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61 2
Vazisubani Property, თბილისი-ში 61.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61.1 2
Vazisubani Property, თბილისი-ში 63 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63 2
Vazisubani Property, თბილისი-ში 69.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი69.4 2
Vazisubani Property, თბილისი-ში 70.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი70.7 2
Vazisubani Property, თბილისი-ში 70.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი70.8 2
Vazisubani Property, თბილისი-ში 79.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი79.2 2
Vazisubani Property, თბილისი-ში 85.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი85.3 2