არკონი

არკონი

აშენებს 2010 დან
3 პროექტი
შენდება
10 პროექტი
რეალიზებულია
ყველა ქალაქი
თბილისი
ბათუმი

მიმდინარე პროექტები

3 პროექტი

დასრულებული პროექტები

10 პროექტი
ამშენებელს ასევე ჰქვია Arcon

მეტი დეველოპერი საქართველოში

არკონი შენდება