Central Tower Saburtalo

Central Tower Saburtalo

1 მშენებარე
შენდება
0 მშენებარე
რეალიზებულია

მიმდინარე პროექტები

1 მშენებარე
ამშენებელს ასევე ჰქვია შ. პ. ს ცენტრალ თაუერი საბურთალო

მეტი დეველოპერი საქართველოში

Central Tower Saburtalo შენდება ში