გრადა

გრადა

აშენებს 2011 დან
grada.ge
3 მშენებარე
შენდება
2 მშენებარე
რეალიზებულია
Тина Дудаури
Тина Дудаури
უძრავი ქონების კონსულტანტი
ამშენებელს ასევე ჰქვია Grada

მეტი დეველოპერი საქართველოში

გრადა შენდება ში