გრინჰილ რეზიდენსი

გრინჰილ რეზიდენსი

აშენებს 2016 დან
1 პროექტი
შენდება
0 პროექტი
რეალიზებულია

მიმდინარე პროექტები

1 პროექტი
ამშენებელს ასევე ჰქვია Grinhil Rezidensi

გრინჰილ რეზიდენსი შენდება