ნოვო დეველოპმენტი

ნოვო დეველოპმენტი

აშენებს 2016 დან
0 პროექტი
შენდება
2 პროექტი
რეალიზებულია

მიმდინარე პროექტები

1 პროექტი

დასრულებული პროექტები

1 პროექტი
ამშენებელს ასევე ჰქვია Novo Development

ნოვო დეველოპმენტი შენდება