შპს აპ დეველოპმენტ

შპს აპ დეველოპმენტ

აშენებს 2017 დან
1 პროექტი
შენდება
1 პროექტი
რეალიზებულია

მიმდინარე პროექტები

1 პროექტი

დასრულებული პროექტები

1 პროექტი
ამშენებელს ასევე ჰქვია Up Development

მეტი დეველოპერი საქართველოში

შპს აპ დეველოპმენტ შენდება