Vakhushti Bagrationis 1

Vakhushti Bagrationis 1

აშენებს 2020 დან
1 პროექტი
შენდება
0 პროექტი
რეალიზებულია

მიმდინარე პროექტები

1 პროექტი
ამშენებელს ასევე ჰქვია ვახუშტი ბაგრატიონის 1

მეტი დეველოპერი საქართველოში

Vakhushti Bagrationis 1 შენდება