მარდიელი ჯგუფი

მარდიელი ჯგუფი

აშენებს 2016 დან
4 პროექტი
შენდება
4 პროექტი
რეალიზებულია
ყველა ქალაქი
თბილისი
რუსთავი

მიმდინარე პროექტები

4 პროექტი

დასრულებული პროექტები

4 პროექტი
ამშენებელს ასევე ჰქვია Mardielli Group

მარდიელი ჯგუფი შენდება