მაზა განვითარება

მაზა განვითარება

აშენებს 2013 დან
1 მშენებარე
შენდება
2 მშენებარე
რეალიზებულია

მიმდინარე პროექტები

1 მშენებარე

დასრულებული პროექტები

2 მშენებარე
ამშენებელს ასევე ჰქვია MAZA Development

მაზა განვითარება შენდება ში