მაზა განვითარება

მაზა განვითარება
(MAZA Development)

აშენებს საცხოვრებელ ფართებს 2013-დან
ოფიციალური ვებგვერდი – maza.ge

გასარკვევია დეველოპერთან მაზა განვითარება

ყველა სკ მაზა განვითარება რუკაზე

Строит жилые комплексы только вთბილისში
დეველოპერის ყველა ბინა გაყიდულია

დეველოპერის რეალიზებული პროექტები 1 ობიექტი

მეტი დეველოპერი საქართველოში