სვეტი

სვეტი
(Sveti)

აშენებს საცხოვრებელ ფართებს 2015-დან
ოფიციალური ვებგვერდი – sveti.ge

გასარკვევია დეველოპერთან სვეტი

ყველა სკ სვეტი რუკაზე

გაყიდვები შეჩერებულია
დეველოპერის ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდვების სტატუსი უცნობია

დეველოპერის გაყინული ობიექტები 1 ობიექტი

ამშენებლის სხვა საცხოვრებელი კომპლექსი 1 ობიექტი

მეტი დეველოპერი საქართველოში